Vad gör en spelutvecklare?

Man kan tycka att svaret på frågan i rubriken är ganska självklart. En spelutvecklare gör spel. Men det är samtidigt ett ganska intetsägande svar. Att vara med i tillverkningen av ett spel kan nämligen betyda väldigt olika saker beroende på vad det är för typ av spel och vilken roll man har i produktionen. I det här inlägget ska vi bland annat titta lite närmre på några av de olika roller man kan ha i en spelproduktion. Vi koncentrerar oss på spel i digitala medier. Det stora spelen för datorer och konsoler är idag enorma satsningar som matchar budgeten ett filmbolag har när de gör en av årets stora filmer. Ett par hundra personer kan vara inblandade när spelen med den största budgeten utvecklas. De flesta som arbetar med spel gör det dock i ett mycket mindre sammanhang, arbetsmarknaden är mångfacetterad och erbjuder många typer av jobb i många olika företag.

Yrkesroller inom spelutveckling

När man pratar om vad någon som sysslar med spel egentligen gör tänker man kanske först och främst på programmerare, alltså de som uttrycker en speldesigners idé om hur spelet ska vara i form av instruktioner, så kallad kod, till datorer. Exakt hur det fungerar beror mycket på vilket programmeringsspråk “kodarna” arbetar med. Det finns språk som är väldigt abstrakta och omöjliga att förstå för lekmän och andra som handlar mer om att sammanlänka pusselbitar som redan är utvecklade. Ofta delar man in programmering i front end och back end. Front end är sådant som är synligt för spelare, själva användargränssnittet. Back end är den del av arbetet som inte syns. Animering är en annan grundläggande del inom dataspel som kräver en hel del resurser. Allt som syns på skärmen i dataspel måste skapas, pixel för pixel. Musik och ljud är en viktig del av upplevelsen i princip alla spel och något som tas fram av proffs på just detta. I större produktioner behövs projektledare som kan kommunicera med och samordna experter inom många områden. Det finns flera framgångsrika svenska spelutvecklare som kan fungera som arbetsplats för alla dessa yrkeskategorier.

Spelens värld blir större och större

När det gäller traditionella dataspel och spel för konsoler är det ett ganska begränsat antal titlar som dominerar på marknaden och som står för en stor procent av de pengar som dataspelsindustrin omsätter. Idag finns det dock flera andra typer av spel och det innebär att man har goda chanser att få jobb inom detta område. Enkla spel för mobila plattformar som fungerar direkt i webbläsaren är ett exempel. Spel för casinon är ett växande område och allt fler pedagogiska appar bygger på spelinslag. Begreppet “gameification” betecknar en stark trend i samhället idag som går ut på att element från spelens värld används i nya sammanhang. För att till exempel skapa bättre kundupplevelser i butiker eller ge incitament att fortsätta använda en viss tjänst. Att jobba med spelutveckling kan med andra ord innebära väldigt många olika saker idag. Håll koll på Lediga jobb inom IT så hittar du för det mesta fler platsannonser som har med spelutveckling att göra, på ena eller andra sättet.

litepress