Tändernas betydelse för hälsan

Anledningen till varför tändernas status spelar roll för hälsan är för att man använder dem mycket till vardags.
Med tänderna tuggar man maten och ser till så att det man äter går att svälja. Utan välfungerande tänder blir det mycket svårt att äta, vilket påverkar livskvaliteten.
Har man problem med sina tänder, bör man åtgärda problemen så fort som möjligt. Det kan man göra hos Södertandläkarna om man är bosatt i Stockholm. De kan laga tänder som har karies eller som har gått av, de kan ta bort tandsten eller sätta in nya tänder där de saknas några. Tänderna spelar även roll för självkänslan, vilket kan vara viktigt om man exempelvis vill starta företag eller något liknande. Även det är med andra ord en anledning att sköta om sina tänder. Men man behöver inte gå till tandläkaren enbart när man har problem. Att gå till tandläkaren i förebyggande syfte är också bra.

litepress