Kommunikation på olika sociala medier

Kommunikation är alltid en väsentlig del för både företag och privatpersoner. Det är samtidigt inte ett lätt ämne när det kommer till sociala medier. Företag har hela tiden problem med att nå ut på sociala medier. Det stora problemet är att med många olika sociala medier så kommer olika saker att fungera på olika plattformar. Om man lär sig mer om det här så kommer ens kommunikation också att fungerar bättre.

Olika plattformar kräver olika saker

Twitter är till exempel en plattform för kortare meddelanden och är knappast rätt plats för ett pressmeddelande. Det är samtidigt rätt plats för bilder eller korta meddelanden med nyheter, även för mer avkopplad kommunikation med kunder.

Instagram är perfekt för reklam där bilder ligger i fokus. Bilder på produkter eller någonting kopplat till ens tjänster är ett bra sätt att nå ut på plattformen.

Facebook är mer personligt och det är också där många förväntar sig mer text, så det är ett bra ställe att publicera längre meddelanden, pressmeddelanden och så vidare. Deras annonstjänst är också otroligt bra för att nå ut direkt till din målgrupp, utan att spendera allt för mycket pengar.

Håll dig till det du kan

Om du har svårt med kommunikationen på en plattform, är det ofta bättre att du hoppar över den plattformen. Inte alla måste vara på alla sidor, det gäller även dig och din eventuella verksamhet. Om du till exempel inte har en verksamhet som är överdrivet fotovänlig, kan du antagligen klara dig utan Instagram.

Det kan såklart finnas undantag men det finns få företag som måste finnas på flera sociala medier. Ofta finns det en eller två alternativ som passar dig bäst, fokusera då på dessa. Om behovet för fler plattformar dyker upp i framtiden kan du alltid skapa ett konto där när det behövs. Då har du redan följare på andra sidor som kan hjälpa dig med exponering.

litepress