Bo i bostadsrätt

Det finns olika typer av lägenheter i flerfamiljshus. De vanligaste är hyresrätter och bostadsrätter, men vad är då skillnaden? Jo, en hyresrätt hyr du av hyresvärden och har vanligtvis tre månaders uppsägning, medan en bostadsrätt är en lägenhet som du köper och sedan betalar en månadsavgift för.

En hyresrätt kan tyckas vara smidig, går något sänder ringer du bara hyresvärden eller fastighetsskötaren som fixar vad som behöver fixas. Du behöver inte köpa ett nytt kylskåp om det skulle behövas, det ingår liksom i hyran. Om du däremot har en bostadsrätt är det du själv som får köpa det där kylskåpet, men då kan du dessutom välja vilket du vill ha. Du bestämmer mycket mer om renoveringar i din bostadsrätt än vad du gör i en hyresrätt, och när du säljer den avgör du själv om du vill återställa hål efter vägghyllor och tavlor eller inte.

Bostadsrättsförening

För en hyresrätt är det hyresvärden som bestämmer, men bakom bostadsrätten finns en förening som sköter fastighetens drift och underhåll. Detta kallas oftast bostadsrättsförening och alla som har en lägenhet i fastigheten eller i de tillhörande fastigheterna måste vara medlem i föreningen. Denna förening sköts av en styrelse, och de boende kan ha olika roller och ansvarsområden i styrelsen, men det går också att lämna ut själva styrelsearbetet och förvaltningen av föreningen med fastigheter till någon annan. Behöver ni hjälp med att sköta er bostadsförening så kontakta Nabo, de kan det mesta, från att sköta allt till att hjälpa till med utvalda uppgifter eller utbildning för styrelsemedlemmarna. Det är väldigt viktigt att föreningen sköts på rätt sätt för att fastigheterna ska förvaltas på bästa sätt och inte stå och förfalla eller hamna i skuld.

Vem ansvarar för vad?

Vad som är tillåtet och inte tillåtet regleras av bostadsrättslagen i ett antal olika punkter samt genom stadgarna i just din förening. Det är viktigt att du känner till vilka rättigheter och skyldigheter du har gentemot bostadsrättsföreningen du är medlem i, och vem som ansvarar för vad i vilken situation. Vem ansvarar för en skada orsakad av ett avloppsrör som sprungit läck? Det är föreningen. Om din gäst eller anlitade hantverkare förstör något som ger skador är det du som ansvarar. Det yttre underhållet och fönsterbyten är det föreningen som ansvarar för medan du får renovera kök och toalett, ha vilka färger eller tapeter du vill, lägga nytt golv om du känner för det inne i lägenheten. Vid misstanke om radon är det däremot bostadsrättsföreningens ansvar att kontrollera värdena och eventuellt åtgärda problemen.

Det är brukligt att kontakta styrelsen och berätta om renoveringsplaner, samt se så att dina tankar inte strider mot föreningens stadgar innan du sätter igång. Det kan vara så att det finns ett planerat stambyte framöver och då måste kök och badrum kanske rivas ut, och därför kan det vara onödigt att renovera kök eller badrum just då. En bostadsrätt är ett lite friare boende, du får ändra om inomhus och du betalar oftast en lägre månadsavgift än om du bor i hyresrätt.

litepress